Her Aşamada Uluslararası
Kalite Standartları

Yönetim sistemleri kapsamı

SAY, iş sürekliliğinin sağlanması için; ürün ve hizmet kalitesini sürekli olarak iyileştirmeyi, tüm paydaşları ile etik ve şeffaf iş birlikleri kurmayı, müşteri memnuniyetini sağlamayı, uluslararası standartlara uyumu, risk ve fırsat analizlerinin tüm süreçlere entegrasyonunu iyi bir yönetişim anlayışının sorumluluğu olarak görmektedir.

SAY tüm faaliyetlerini, çevresel sorumluluklarının farkında olarak çevreye ve doğal kaynaklara saygılı bir üretim anlayışı ile gerçekleştirmektedir. Çevre Kanunu yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda mevzuata tam uyum sağlanmıştır. Ulusal ve uluslararası standartlara da tam uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Aynı zamanda ÇYS gereklilikleri ile çevresel performansın iyileştirilmesi için politikalar belirlenmiş, hedeflerin takibi sağlanmıştır. Çevresel performansını yönetmede politika ve uluslararası standartları belirleyici olarak kabul etmektedir.

Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi, uygulamayı, çalışanlarımızın, çalışma ortamını daha güvenli hale getirerek, iş güvencesi ile birlikte, bilgi ve kaynakların varlığını sağlayarak sağlık ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini, EN ISO 3834 Kaynaklı İmalat Uygunluk Kalite Yönetim Sistemini ve EN 1090 Çelik ve Alüminyum Esaslı Yapı ve Bileşenlerin Teknik Gereklilikleri standartlarına göre belgelendirilmiştir.

şirketimizin sahip olduğu yönetim sistemleri sertifikaları

Uluslararası kalite standartlarını benimseyerek tüm süreçleri özenle gerçekleştiriyoruz. Müşteri beklentilerini referans alarak giriş, proses ve final kontroller ile ürüne özel şartları sağlıyor, entegre yönetim sistemimiz dahilinde güvence altına alıyoruz.

politikalarımız