İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM FORMU DOLDURAN KİŞİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Say” veya “Şirket”) olarak internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve sizlerin deneyimini geliştirmek için tarafımızca işletilmekte olan https://sayyatirimciiliskileri.com/, https://sayreklam.com/ ve https://sayas-re.com/  bağlantılı internet sitelerimizde ve zaman içerisinde açabileceğimiz diğer internet sitelerinde (topluca “Site”) bir iletişim formuna yer vermekteyiz/verebiliriz.

İletişim formunun kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.  İşbu bilgilendirme aynı Kanun’un maddesi kapsamında yapılmaktadır.

İletişim formunu doldurmanız ve “Gönder” bağlantısına tıklayarak göndermeniz durumunda aşağıda belirtilen kişisel verileriniz paylaşmanız halinde kişisel veri envanterine ilgili politikamız doğrultusunda kaydedilebilecektir.

–          İsim – Soyisim,
–          E-posta adresiniz,
–          Telefon,
–          Konu metni kapsamında göndereceğiniz kişisel veriler,
–          İleti metni kapsamında göndereceğiniz kişisel veriler

İletişim formunu doldurmanız ve göndermeniz aracılığıyla isim ve e-posta adresinizin tarafınıza yanıt verilmesi amacıyla işlenmesine açık rıza vermiş olacaksınız.  Ancak iletişim formunu doldurmanız ve göndermeniz Say tarafından tarafınıza yanıt verileceği anlamına gelmemektedir.

İletişim formu aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz ayrıca Say ile iletişim kurma amacınız doğrultusunda işlenebilecektir.  KVKK’nın 5’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki kanuni veri işleme şartlarının en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz rızanız olmaksızın işlenebilecektir.  Aksi hallerde, yani kanuni veri işleme şartlarının bulunmadığı durumlarda, kişisel verileriniz yalnızca açık rızanızın bulunduğu hallerde işlenecek olup bu amaçla Saytarafından tarafınızla iletişime geçilerek açık rızanız talep edilecektir.

Internet sitesi iletişim formunu dolduran kişiler, KVKK kapsamında kişisel verilere ilişkin başvuru haklarından nasıl faydalanacakları hususunda internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Usul ve Esasları Politikamıza başvurabilir.

Saygılarımızla